ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА Онлайн магазин Градина и Хоби

Внимателно прочетете тези условия, преди да използвате Онлайн магазин Градина и Хоби. При пазаруване от Онлайн магазин Градина и хоби се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не пазарувайте от него!

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между "ВЕМА-96” ООД (наричан по-долу Онлайн магазин Градина и Хоби) от една страна и Потребителите на електронни страници и услуги, намиращи се на домейн www.garden-hobby.com и поддомейните му (наричани по-долу Сайт).
Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк, разположени на страниците на Онлайн магазин Градина и Хоби потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

"ВЕМА-96" ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище гр. София, ж.к. „Левски Г”, Ид. номер по Булстат: 121129024; ДДС Номер: BG121129024

1. Условия за използване на Онлайн магазин Градина и Хоби

Потребителят приема, че услугите предоставени от Онлайн магазин Градина и Хоби "във вида, в който са" и това, че совственика на Онлайн магазин Градина и Хоби не поема никаква отговорност за навременността, изтриването и невъзможността да бъде доставена информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители мнения и оценки за продукти, информация за не налични продукти, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на страниците на Онлайн магазин Градина и Хоби. В случай, че в следствие на използването Онлайн магазин Градина и Хобит или материали от него доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с oтстраняването на нанесените вреди.

2. Задължения на потребителя при регистриране

  • да предостави точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни);

  • да внася при нужда промени в тези Лични данни с оглед на тяхната, точност, актуалност и изчерпателност.

В случай, че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, Онлайн магазин Градина и Хоби има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.
След кликане на бутона "Потвърждавам поръчката", потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в "кошницата". Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. Потребителят има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които са станали достояние на Онлайн магазин Градина и Хоби при ползване от него на същия, както и на поправка на тези Лични данни.
Приемайки настоящите Общи условия Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от Онлайн магазин Градина и Хоби при доставка на поръчани стоки или услуги.
Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други Данни, които го идентифицират в процеса на ползване на Онлайн магазин Градина и Хоби се съхраняват, обработват и използват от Онлайн магазин Градина и Хоби за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги предлагани от Онлайн магазин Градина и хоби. 
Онлайн магазин Градина и Хоби изрично уведомява Потребителя, че предоставените от Потребителя лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели. Онлайн магазин Градина и Хоби си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия. Потребителят получава желаните от него потребителско име (в случай, че не се ползва от вече регистриран потребител) и парола за достъп до всички услуги предоставяни от Онлайн магазин Градина и Хоби, след като извърши процеса на регистрация.
Потребителят е отговорен за поддържане на конфиденциалността на получените потребителско име и парола. С използването им декларира, че той лично, от свое име е отговорен за всички дейности, достъпът, до които се извършват с неговите потребителско име и парола. Потребителят се съгласява да уведоми незабавно Онлайн магазин Градина и Хоби за всяко неоторизирано използване на потребителското си име и парола и или за всяко друго нарушаване на сигурността. В случай на забравяне на паролата и изрично искане от страна на Потребителя, Онлайн магазин Градина и Хоби автоматично ще изпрати e-mail съобщение, съдържащо регистрираното потребителско име и парола на предоставения от потребителя в процеса на регистрация адрес за електронна поща.
Онлайн магазин Градина и Хоби не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.

3. Стоки и услуги

В страницата на всяка стока предлагана от Онлайн магазин Градина и Хоби са посочени цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта. 
Онлайн магазин Градина и Хоби не носи отговорност за неточности в описанието на стоката не касаещи основните и характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация. Всички посочени на Онлайн магазин Градина и Хоби цени са в Лева с включен ДДС. В случай, че стоката не попада в промоционална програма, която е изрично посочена се начислява цена за доставка. Цената за доставка зависи от стойността на стоката, теглото и, физическите и размери, дестинацията и начинът на доставка. 
Онлайн магазин Градина и Хоби има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. Някои от публикуваните материали може да бъдат остарели, като Онлайн магазин Градина и Хоби не поема отговорност да ги актуализира. Част от информацията публикувана в Онлайн магазин Градина и Хоби е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента. Посочените снимки за визуалиране на продуктите е възможно да не отговарят на наличните към момента на поръчката цветови гами и десени.

4. Закупуване на стока и/или услуга, представена в Онлайн магазин Градина и Хоби

След регистрацията си в Онлайн магазин Градина и Хоби, Потребителят има право да поръчва стоки и услуги представяни от Онлайн магазин Градина и Хоби. В процеса на правене на поръчката Потребителят има право да избере стоките и количеството им, начинът и сроковете за доставка според предложените от Онлайн магазин Градина и Хоби варианти. При направа на поръчка на Онлайн магазин Градина и Хоби потребителят влиза в договорни отношения с него, касаещи конкретната покупка и покрити от настоящите Общи условия, поръчката се смята за направена:
- при потвърждаване на направената поръчка от Онлайн магазин Градина и Хоби по телефон или email Онлайн магазин Градина и Хоби има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на сайта по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, Онлайн магазин Градина и Хоби има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя.
Съобщението за намалени цени е с поставяне на новата цена под старата, която е зачертана. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца, когато е при условия по чл.66 ал.2 от ЗЗП.

5. Доставка и плащане на закупени стоки

Доставката на поръчаните стоки се извършва по избраният от Потребителя начин и според посочените срокове. 
Онлайн магазин Градина и Хоби си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни след като информира Потребителя за това. 
Онлайн магазин Градина и Хоби си запазва правото да променя подизпълнителя извършващ доставката без да предупреждава предварително Потребителя, стига това да не променя начина на доставка. Веднага след предаване на стоката на куриер, Онлайн магазин Градина и Хоби се освобождава от риска за повреждане/загубване на стоката, който се прехвърля върху потребителя. Онлайн магазин Градина и Хоби не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на Онлайн магазин Градина и Хоби. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, Онлайн магазин Градина и Хоби не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от Онлайн магазин Градина и Хоби са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката Онлайн магазин Градина и Хоби не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Онлайн магазин Градина и Хоби се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й. При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на Онлайн магазин Градина и Хоби или на неговият представител извършващ доставката, пълната стойност на доставяната поръчка. В случай, че в едноседмичен срок от датата на доставка Потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки Онлайн магазин Градина и Хоби се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума. В случай, че потребителят не се откаже от закупените стоки или услуги Онлайн магазин Градина и Хоби автоматично приема направения депозит като плащане на поръчаните стоки или услуги.

При плащане по банков път, Потребителят депозира сума равна на стойността на направената поръчка в банковата сметка на Онлайн магазин Градина и Хоби и след като депозита бъде потвърден се доставят поръчаните стоки и услуги. В случай, че в едноседмичен срок от датата на доставка Потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки Онлайн магазин Градина и Хоби се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума. В случай, че потребителят не се откаже от закупените стоки или услуги Онлайн магазин Градина и Хоби автоматично приема направения депозит като плащане на поръчаните стоки или услуги.

При стоки, чиято поръчка изисква направата на гаранционен депозит, поръчката се привежда в изпълнение едва след като потребителят е направил депозит в размер, посочен при направата на поръчката. С направата на този депозит Потребителят декларира, че желае избраната от него срока и ще депозира разликата между пълната и стойност и направеният депозит при получаването и. В случай, че потребителят откаже да приеме стоката или се възползва от правото си да я откаже в едноседмичен срок след като я е приел, Онлайн магазин Градина и Хоби се задължава да възстанови само вторият депозит, като приеме първоначално направения гаранционен депозит като неустойка от страна на Потребителя.

6. Отказ от закупена стока

Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка, в срок от 14 дни, считано от датата, на която Потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на стоките или датата, на която Потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на последната стока, при договор, съгласно който поръчвате много стоки с една поръчка. 

За да упражни правото си на отказ, Потребителят следва да уведоми www.garden-hobby.com за имената си, географския си адрес и ако има такива, телефонен номер, факс и електронен адрес и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща). Потребителят можете да използва приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително:

_____________________________________________________________________________

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

До 

"ВЕМА-96" ООД

гр.София, ж.к. "Левски Г", бл. 32, ап. 16 

email: office@garden-hobby.com:

С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/

нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

– Поръчано на*/Получено на* ........................................................................................

– Име на потребителя/ите ...............................................................................................

– Адрес на потребителя/ите ............................................................................................

– Подпис на потребителя/ите ..........................................................................................

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата ..............................................................................................................................

------------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава.“ 

________________________________________________________________________________

При констатация на дефектна стока до 24ч. от получаването и, и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, Онлайн магазин Градина и Хоби се ангажира тя да бъде подменена с нова съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да бъде възстановена депозираната за стоката сума, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която потребителя e упражнил правото си на отказ. След този срок или при нарушаване на търговския вид или опаковката на стоката, отремонтирането на стоката се поема от посочените в гаранционната карта сервизи. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на Онлайн магазин Градина и Хоби. При несъответствие на стоката с основните характеристики посочени в страницата, Онлайн магазин Градина и Хоби възстановява депозираната за стоката от потребителя сума, включително и транспортните разходи начислени за придобиване на стоката съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 14 дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката.

Потребителят може също така да попълни и подаде по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на сайта www.garden-hobby.com, като в случай че използва тази възможност, garden-hobby.com незабавно ще изпрати на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да бъде спазен срока за отказ от договора, е достатъчно потребителят да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

В случай, че потребителят се откаже от договора, garden-hobby.com ще възстанови всички плащания, които е получил, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от garden-hobby.com), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която потребителят информира garden-hobby.com за неговото решение за отказ от договора. Garden-hobby.com ще извърши възстановяването само по банкова или картова сметка на клиента.

Garden-hobby.com има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. 

Потребителят следва да изпрати на Garden-hobby.com или да върне обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който потребителят е информирал garden-hobby.com за отказа си от договора. 

Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати обратно стоките на garden-hobby.com преди изтичането на 14-дневния срок.

Потребителят следва да поеме преките разходи по връщане на стоката в размер на до 7 лв.

Потребителят отговаря единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.
 

Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания. Garden-hobby.com запазва правото си, в случай, че върнатата стока е с увредена опаковка, следи от употреба, драскотини, удари, увредена от токов удар, с липсващи аксесоари, гаранционна карта, да прецени дали да приеме върнатата стока.

 

 

7. Гаранционно обслужване

С всяка поръчка за стоки подлежащи на гаранционно обслужване Онлайн магазин Градина и Хоби издава гаранционна карта с данните на стоката и гаранционните срокове.
Гаранцията губи валидност:

а) при изгубена гаранционна карта;

б) при опит за ремонт от неоторизиран от Онлайн магазин Градина и Хоби сервиз;

в) при нарушаване на физическата цялост на изделието;

г) при химическо, електрическо или друго въздействие несвързано с нормалната експлоатация на продукта;

Гаранцията не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.).
Гаранционното обслужване се извършва от Онлайн магазин Градина и Хоби, при наличие на пълна документация и окомплектовка на изделието.
Материалите и услугите предлагани от Онлайн магазин Градина и Хоби са ограничени само до посочените условия за тях без да се осигуряват каквито и да е гаранции включително търговски и целеви. Задълженията на Онлайн магазин Градина и Хоби по отношение на предлаганите продукти и услуги от него се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибутоорите на представяните продукти.

8. Други

Онлайн магазин Градина и Хоби има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване. Онлайн магазин Градина и Хоби си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.

Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите.


Онлайн магазин Градина и Хоби не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.

 

Комисия за защита на потребителя – https://www.kzp.bg

 

Европейски потребителски център  – http://www.ecc.bg/

 

Платформа за онлайн решаване на спорове:

 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG


ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА Онлайн магазин Градина и Хоби С НАТИСКАНЕ НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН НАМИРАЩ СЕ НА САЙТА НА www.garden-hobby.com (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ), СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С УСЛОВИЯТА, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.